Aan preventie is tot nu toe minder aandacht besteed en bovendien is die vaak versnipperd.

Preventie
versnipperd.Aan preventie is tot nu toe minder aandacht besteed en bovendien is die vaak versnipperd. De nuchtere feiten over hardnekkige alcohol fabels. Een defensieve rijstijl biedt preventie om niet betrokken te raken bij verkeersfouten van anderen. Indien het gaat regenen, kun je de paraplu gebruiken om te voorkomen dat de regen je te nat maakt. Preventie is verhinderen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. Defensief verkeersgedrag wil zeggen dat men de bedoeling van anderen controleert voordat men de eigen geplande handeling doorvoert. Preventie is het geheel van doelbewuste en systematische initiatieven die anticiperen op risicofactoren voordat het probleem ontstaat, wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is. Sporten is tof en bovendien goed voor de gezondheid. Rubberman heeft Rubbermap handleiding voor jongerenwerkers over liefde, relaties en seksualiteit.

Alles over de campagne Alcohol en Opvoeding? Abonneer nu. Omdat anorexia nervosa ook onder jonge meiden vrij zeldzaam is, worden hoge eisen gesteld aan de precisie van de vragenlijst. Dat betekent dat bijna iedereen er zelf of in de eigen omgeving wel mee te maken heeft. Een fietsband kan men vullen met een vloeistof die een ontstaand gat onmiddellijk kan dichten. Ongeveer een kwart van de mensheid lijdt aan enige vorm van allergie. Hiermee voorkomt men inbraak in bijvoorbeeld een huis of een bedrijfspand. Ook een oogspoelfles is direct uit voorraad leverbaar. Een paraplu meenemen als men het huis verlaat, ook als de zon schijnt.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.