Alle leningen van het Vlaams Woningfonds zijn hypothecaire leningen.

Hypotecaire Lening
hypothecaireEen geldlening met onroerend goed als onderpand en waarvan een notaris een akte afgeeft. Door de beperking van de renteaftrek heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen. De Kredieteam adviseurs leveren aan de klanten een gespecialiseerde nabijheidsdienst in hypothecaire leningen. Bij voorbeeld in de formule 10-5-5 ligt de rente de eerste 10 jaar vast en wordt zij daarna twee keer om de 5 jaar aangepast. Normaal duurt de procedure van de leningsaanvraag niet meer dan 3 maanden.

Het centraliseren van alle mogelijke kredietvormen in 1 hypotheeklening en dit op een duurtijd tot 25 jaar. Iedere specifieke situatie vraagt om een advies op maat. Het Vlaams Woningfonds bezorgt het leningsbedrag nooit rechtstreeks aan ontleners. Uw project valt niet binnen het klassieke plaatje en u hebt het gevoel dat de financiering buiten het aanbod van de banken valt? Geen nood, misschien is uw situatie toch niet zo uitzonderlijk. Een variabele rentevoet , die periodiek herzienbaar is. Kredieteam is het nationale netwerk van kredietmakelaars.

Indien er voldoende pandwaarde en inkomsten zijn, is er een mogelijkheid om in 2 de rang te lenen om zo uw voordelig tarief van uw huidige hypotheek te behouden. Uw verbouwingen worden mee opgenomen in de hypotheek en worden terug gespreid over een langere periode, waardoor u een lagere maandlast krijgt. De nieuwe fiscale reglementering vereist de aanpassing van de aangifte aan de personenbelasting nieuwe vakjes. Aanwezigheid van voldoende pandwaarde en inkomsten.

Naast de woonkredieten met vaste en jaarlijks variabele rente zijn er een resem tussenformules, zoals de semi-vaste rente. Verminderen van de maandlast om u terug ademruimte te geven. Online direct inzicht in de maandlasten en hypotheekvorm die bij u passen.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.