Belangrijk om te weten is, dat hulp bij ontslag maatwerk is.

Ontslag Advocaat
BelangrijkOok als ontslag dreigt is het raadzaam advies in te winnen. Vraag bij telefoongesprekken met een wederpartij altijd naar de naam van de persoon met wie u gesproken hebt. Zorg ervoor dat u alle risico's en gevolgen van het ontslag kent voordat u eventueel met een ontslag instemt. Dring er bij uw werkgever op aan een dergelijk voorstel op papier te zetten. Laat u niet adviseren door een advocaat of andere door uw werkgever aangewezen adviseur. Het eerste introductiegesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Ontslagkwesties zijn ingrijpende gebeurtenissen, zowel emotioneel als economisch.

Bij dreigend ontslag vindt u bij ons de juiste ontslag bijstand. Als uw werkgever daarbij kritiek heeft op uw functioneren is het van belang om deze kritiek schriftelijk en puntsgewijs te weerleggen. Dit geldt niet alleen voor uw recht op een uitkering, maar ook voor de financiŽle en fiscale gevolgen van het ontslag.

Voor het beste ontslag advies moet u bij ontslagplaza zijn. Incasso ? Voor u een probleem, voor ons een uitdaging. Alle door u verstrekte persoonlijke informatie kan door uw werkgever gebruikt worden om de nadelige gevolgen van het ontslag op u af te wentelen. Laat u tegenover uw werkgever niet uit over uw kansen op de arbeidsmarkt in de nabije toekomst. Belangrijk om te weten is, dat hulp bij ontslag maatwerk is. Bovendien blijft afhankelijk van uw werkgever zelfs nadat uw arbeidscontract beŽindigd is. Inlevering op een eerder moment kan door de rechter uitgelegd worden als instemming van uw zijde met het ontslag. Wij geven ontslag juridische hulp en hebben gespecialiseerde ontslag advocaten in dienst. Arbeidsconflict Planeet voor u een aantal specialisten op een rijtje gezet.

Teken protest aan tegen een ontslagaanzegging, mondeling en schriftelijk. De gespecialiseerde advocaat voor een duidelijk advies. Het is dan ook zaak dat een ontslagzaak goed wordt begeleid door een jurist die de zaak deskundig en objectief benadert.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.