Bewaar alle bonnetjes op één plek, bijvoorbeeld in een doos, envelop of map.

Voor Financiering
bijvoorbeeldHet ergste zou zijn als ze bij hernieuwde mvv aanvraag een examen moet gaan afleggen. Je financieel begeleider moet ouder dan 18 jaar zijn. Nou geniet daar dan maar lekker van maar laat andere ook van hun leven genieten. Ben het zeer zeker met je eens dat de hoger opgeleiden ook moeten blijven vechten, vind dat we dat allemaal moeten blijven doen trouwens. Het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg ondersteunt, stimuleert en promoot het fenomeen zorgboerderij. Zeven jaar geleden heb ik mijn huidige vrouw leren kennen.

Bij sponsoring wordt er een tegenprestatie verwacht.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.