Biedt informatie over leningen en de mogelijkheid deze af te sluiten.

Zakelijke Lening
mogelijkheidDe aanschaf van de goederen en de bijbehorende financiering passen binnen de doelomschrijving van de statuten van uw vereniging of stichting. Overzicht van alle belangrijke aanbieders met lage rentes.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.