Bij de 12-maands bent u verzekerd van een jaar lang dezelfde rentelasten.

Ontwikkeling Variabele Rente
rentelasten.Zo kunt u bij een 1-maands rentevariant elke maand een rentewijziging verwachten. Euribor is een Europees tarief, dat is vastgesteld op basis afspraken tussen de Europese banken. Bij de 12-maands bent u verzekerd van een jaar lang dezelfde rentelasten. UruzganLees alles over de missie naar Afghanistan, over de gevaren en de politieke besluitvorming. De opslagen en kortingen die voor uw hypotheek van toepassing zullen zijn, zijn afhankelijk van verschillende variabelen. Maar na verloop van tijd gaan de maandlasten toch omhoog. Elke werkdag wordt de Euribor-rente vastgesteld en doorgegeven aan deelnemende partijen en aan de pers. Bekijk ook de ontwikkeling van de huizenprijzen in de afgelopen jaren.

Voor consumenten die een lange rentevaste periode hebben afgesproken is een stijging van de rente niet direct te merken. Als u geen rentevaste periode van bijvoorbeeld 2, 5 of 10 jaar hebt bepaald bij uw hypotheek, is de hypotheekrente variabel.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.