Bij een krediethypotheek leent u extra geld via uw hypotheek.

Hypotheek Vormen
krediethypotheekMet de levenhypotheek profiteert u maximaal van het belastingvoordeel. In combinatie met onze uitgebreide mogelijkheden en scherpe tarieven komen uw wensen bij ons sneller uit. Een hypotheek welke aansluit op uw wensen, qua risico en maand-lasten. De levensverzekering komt tot uitkering indien een verzekerde komt te overlijden.

Eindkapitaal kan niet hoger worden dan hypotheeksom. Met de risicopremie verzekert u zich gedeeltelijk tegen overlijden. En omdat de hypotheeksom door de aflossing steeds kleiner wordt, betaalt u steeds minder rente. Dit heeft als gevolg dat de netto maandlasten stijgen. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan.

De hypothecaire lening is een zogenaamde aflossingsvrije hypotheek. Door de beperking van de renteaftrek heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen. Hoeveel kan ik besparen?Bereken hoeveel u kunt besparen op uw hypotheeklasten. Complex en ondoorzichtig voorwaarden, kostenstructuur. Wanneer u geld opneemt verhoogt u uw hypotheekschuld. Vaak moet u dus over eigen middelen beschikken om toch de aankoop van uw huis te kunnen financieren.

Bij de hybride hypotheek kunt u gedurende de looptijd switchen tussen beleggen en sparen. Alsmaar lager wordend fiscaal voordeel, en daardoor steeds hoger wordende netto maandlasten. Want is de hypotheekrente hoger, dan betaalt u weliswaar meer rente, maar hoeft u minder spaarpremie te betalen. Rente kan niet voor langere perioden worden vastgezet. Daarmee blijft ook de hypotheekrente aftrek gedurende die looptijd maximaal.

Bij de spaarhypotheek lost u gedurende de looptijd niets af. Grote flexibiliteit in switchen tussen sparen en beleggen. Een nadeel van een hybride hypotheek is de bewerkelijkheid. Dit komt mede doordat andere hypotheken op de lange termijn fiscaal veel interessanter zijn. Tijdens de gehele looptijd van de spaarhypotheek betaalt u naast rente een premie voor de spaar-verzekering.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.