Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg, Bereidheid tot Verandering, maart 1987.

Financiering Gezondheidszorg
Gezondheidszorg,Palliatieve terminale zorg kan in verschillende situaties plaatsvinden. Het telefoonnummer staat op de voorzijde van het aangiftebiljet. Het hoofd van mijn afdeling dacht dat er in de hele locatie maar 1 persoon werkte met als baan 'manager'.

Het afdelingshoofd doet niks aan alles wat verkeerd gaat, maar wijst op die zaken die per ongeluk goed gaan. Maar gelukkig directeuren mogen doorverwijzen, en doen dat ook blindelings. Helaas word ik behoorlijk boos als men het overal over heeft, behalve over de essentie. Maar gewoonlijk ben ik voor iedereen open en goedlachs. Regelgeving, Jurisprudentie of Wetgeving in voorbereiding kunt u de toelichting overslaan. Ik heb al een flauw vermoeden welke kant dit op gaat, maar verklaar u vooral nader.

Als je dan zoals een minister wanhopigen bestempelt als 'hufters', zit Nederland net als Afghanistan ineens vol terroristen. Een opname in een verzorgingshuis verloopt via een indicatie door het CIZ. Medische biotechnologie gaat in de toekomst een steeds belangrijker rol spelen bij de preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten. Volledig stemgerechtigden, maar die maar net een flesje cola kunnen openen, gaan moeilijk lopen doen. Later werd de slogan veranderd in Befehl ist Befehl.

Zich voor zorg verzekerenden betalen vooral het salaris-aandeel van de nieuwe kaste van denkende zorg-priesters 'de managers'. Sinds die tijd werk ik met veel plezier aan eigen interesses. Nu geeft eens een gehandicapte fulltime klant van zorg zijn kijk op de zorgsector, in een Kafka-iaans kritisch en realistisch sprookje over de grenzen in de zorg. Voor mensen die geen betaald werk verrichten bieden deze wetten geen mogelijkheden. Voorschriften en Regels zijn er om dat handelen te ondersteunen, niet om het te belemmeren. Dat kan ze niet helpen, zorgelijker is dat het verantwoordelijke management niet zag en niet ingreep. De inleiding is in deze 2e editie minimaal gehouden en het tegendeel van academisch. Health Care Financing Administration, National Health expenditure Tables.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.