Daarom is het erg belangrijk voor welke rentevorm u kiest.

Rente Aftrek
belangrijkLaagste rente? Vergelijk kredietaanbieders op BeursXL. Aan vakantiehuisjes betaalt de fiscus sindsdien niet meer mee. Het makkelijkste is om te kijken of sprake is van bronrente.

Bij rente op leningen voor effecten moet ook opgepast worden. De overheid kan beter gerichte maatregelen nemen, zodat het geld bij deze groepen terecht komt. Daarom is het erg belangrijk voor welke rentevorm u kiest. In de laatste column over belastingen is door collega Harlaar geschreven over diverse fiscale wetsvoorstellen. Daarvoor is echter geen Kamermeerderheid te vinden. Het Centraal Planbureau CPB schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat. Pas echter op, het is een tegemoetkoming van de fiscus.

Nederland zou Nederland niet zijn als daar weer uitzonderingen op zijn. Op 1 januari jongstleden zijn de voorstellen wet geworden. Een fiscale bron van inkomen is niet zonder meer alles waar meer geld uitkomt dan je er instopt. Inkomenssteun moeten kabinetten van de toekomst daarom alleen nog geven aan mensen die het echt nodig hebben. Voorbeelden van wat inkomsten uit vermogen kunnen zijn kent iedereen. Uitgangspunt is daarvoor de reden waarvoor historisch gezien de lening is opgenomen. Huiseigenaren moeten de winst op hun oude huis investeren in hun nieuwe woning.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.