Dat kan verschillen van de nominale rente, doordat een deel van de rente op een ander tijdstip wordt betaald (of verschuldigd wordt) dan het eind van de renteperiode.

Nominale Rente
renteperiode.Het komt ook voor dat de rente-opbouw continu doorloopt, met andere woorden dat er elke dag of elke seconde rente wordt bijgeschreven. Onder het begrip effectieve rente wordt verstaan de contante waarde van de rente die wordt betaald.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.