De Belgische specialist van de hypothecaire lening.

Hypotecaire Lening
hypothecaireHet centraliseren van alle mogelijke kredietvormen in 1 hypotheeklening en dit op een duurtijd tot 25 jaar. De nieuwe fiscale reglementering vereist de aanpassing van de aangifte aan de personenbelasting nieuwe vakjes. Andere formules bestaan, bij voorbeld de belegginssparen lening met belegging in tak 23, de lening gedekt door een groepsverzekering. Uw project valt niet binnen het klassieke plaatje en u hebt het gevoel dat de financiering buiten het aanbod van de banken valt? Geen nood, misschien is uw situatie toch niet zo uitzonderlijk.

Dit is een obligatielening waarbij een bedrijf een nauwkeurig omschreven onderpand heeft verstrekt. Naast de woonkredieten met vaste en jaarlijks variabele rente zijn er een resem tussenformules, zoals de semi-vaste rente. Vergelijking tussen de vaste en variabele rente voor een lening van 100. Iedere specifieke situatie vraagt om een advies op maat. Alle leningen van het Vlaams Woningfonds zijn hypothecaire leningen. Indien er voldoende pandwaarde en inkomsten zijn, is er een mogelijkheid om in 2 de rang te lenen om zo uw voordelig tarief van uw huidige hypotheek te behouden. Voor een hypothecaire lening bij KredietService kan u rekenen op persoonlijk, professioneel advies en een snelle binnen 1 uur!, objectieve beslissing. Wij zijn één van de grootste specialisten voor een hypothecaire lening.

Het gebruiken van de diensten van een makelaar bij het afsluit van een hypothecaire lening wordt een voordeel voor verschillende redenen. Verminderen van de maandlast om u terug ademruimte te geven. Hypothecaire leningBereken uw hypothecaire lening zodat u weet welk bedrag u maandelijks terug moet betalen aan uw bank en hoeveel interest u betaalt. Aanwezigheid van voldoende pandwaarde en inkomsten. Het Vlaams Woningfonds bezorgt het leningsbedrag nooit rechtstreeks aan ontleners.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.