De Budgetwinkel is voor particulieren met schulden.

Schulden Regelen
particulierenKortom, wacht niet tot het echt te laat is, hoe eerder hoe beter. De gemeentelijke kredietbank mag u wel rente in rekening brengen voor een saneringskrediet. Je staat rood bij de bank en je moet geld terugbetalen aan anderen. Van de jongeren die nog bij hun ouders wonen heeft één op de drie een schuld van gemiddeld 750 euro. Bevat algemene informatie over de werking van deze instantie en het antwoord op de meest gestelde vragen. Wegener willen in de joint venture zeven regionale dagblade. Zakgeld is vaak niet genoeg om alles te kopen wat je wilt hebben. BetalingOp grond van de Wet op het Consumentenkrediet WcK is het verboden betaling te vragen voor schuldbemiddeling of schuldsanering.

Vraag een vriend of vriendin mee te denken met het maken van dit plan. Zodat jij toch mee kan op schoolreis, of toch die sport kan gaan doen. Hier vind je alle regelingen speciaal voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. Vereniging van instellingen die actief zijn op het gebied van financiële hulpverlening in de vorm van kredieten, schuldregeling en budgetbeheer.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.