De beleggingsfondsen zijn ingedeeld in zeven risicoklassen.

Rente Fonds
beleggingsfondsenHoe meer volle bollen, hoe hoger het risico van het beleggingsfonds. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt. De beleggingsfondsen zijn ingedeeld in zeven risicoklassen. Oude koersen, historie-files en grafieken van alpha.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.