De maandlasten van een lening zijn op verschillende manieren te verlagen.

Lening Omzetten
verschillendeZonder dat uw leef omstandigheden veranderen kunt u vaak al een aanzienlijk bedrag besparen. Te veel gezinnen betalen maandelijks nog steeds te hoge vaste lasten terwijl dit niet nodig is. Er zijn veel verschillende soorten hypotheken met elk sterke en zwakke punten. Het is logisch dat bij elke informatie dat u tot zich neemt er twee vragen opkomen. Hypotheekbeter en woonbeter voor meer financiele ruimte.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.