De online petitie tegen de bewaarplicht telt nu 43.

Bewaarplicht
bewaarplichtDe belangrijkste is dat mensen niet gevolgd gaan worden in hun bewegingen in de virtuele ruimte zolang ze niet met anderen communiceren, evenmin als de gangen worden vastgelegd in de fysieke ruimte. De bedoeling is dat de Europese regeling op 1 juni van kracht wordt. De inbreuk op de privacy van alle internetgebruikers niet proportioneel is.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.