De schuldeiser is de persoon die een vordering heeft op de schuldenaar ook wel crediteur genoemd.

Schuldeiser
schuldeiserDe schuldeiser is de persoon die een vordering heeft op de schuldenaar ook wel crediteur genoemd. Vervolgens kan hij eisen dat de bank uw geld aan hem betaalt. Deze kan dan nagaan of hij iets aan het gelegde beslag kan doen. Wij dienen als bemiddelaar een naam hoog te houden. Beslag en een nieuw faillissement zijn dan weer mogelijk. De akte moet ondertekend worden door de borg om geldig te zijn. Als dan later wordt ontkend, dat u gereageerd heeft, moet u dit bewijzen.

Het is verstandig om, als u het niet eens bent met de schuld, zo snel mogelijk schriftelijk te reageren. Hypothecair mandaat is een andere term voor hypothecaire volmacht. Een eerste stap zal in de meeste gevallen een herinnering zijn. Als u niet thuis bent, wordt de dagvaarding in de brievenbus gedeponeerd. De verschillende waarborgen kunnen met elkaar gecombineerd worden. Als de schulden op tijd en correct worden betaald, is er meestal niets aan de hand. Het afschrift moet door de verkoper voor eensluidend verklaard zijn. Loonafstand is een waarborg waaraan geen kosten verbonden zijn.

De deurwaarder kan ook verlangen dat de bank opgeeft hoeveel er op uw rekening staat. Daarvoor dient de regeling wel goed onderbouwd te worden. Sommige mensen denken dat ze door een faillissement van alle schulden af zijn. Meestal zijn aan de vestiging van een waarborg bepaalde kosten verbonden. Wie geld heeft geleend, moet dit terugbetalen, meestal met rente. De deurwaarder kan niet uw hele loon of uitkering in beslag nemen. De zaken die in pand gegeven worden hebben altijd een of andere verkoopwaarde.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.