De schuldenaar is de persoon die schulden heeft ook wel debiteur genoemd.

Schuldenaar
schuldenaarAls de levenspartners huwelijkse voorwaarden hebben opgemaakt, waarbij iedere gemeenschap wordt uitgesloten, blijft het vermogen van de partner buiten schot. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c. Vandaag gaat eindelijk de brief voor de schuldeisers de deur uit.

Place as many blank cells before the 1st day of the month as necessary. Years also evenly divisible by 100 are not leap years, except for.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.