Dit was het eerste artikel van Notaris Niels, toen er nog geen column was.

Notaris
artikelVoordat ik met een notaris in zee ga, vergelijk ik de notaristarieven per notaris in mijn regio. Enkel de algemene en voor de hand liggende zaken werden vermeld. Hoe krijgt een kind zijn achternaam? En wat zijn de mogelijkheden om die naam te wijzigen? Notaris Niels van de Griend legt uit hoe het zit. Heb je minderjarige kinderen, dan moet je een eventuele erfenis meestal 'beneficiair aanvaarden'. De oplossingen die een notaris aandraagt worden meestal neergelegd in notariŽle akten.

Adressen van elke notaris in Nederland kunt u hier vinden. Het artikel behandelt de basisprincipes van de voogdij. Dit was het eerste artikel van Notaris Niels, toen er nog geen column was. Overigens wordt de gezinswoning bij dit alles in haar geheel beschermd. In deze eerste column behandelt Niels van de Griend, notaris te Weesp, de vragen die binnenkwamen naar aanleiding van een eerder artikel over voogdij. De grote procedure is vrij omslachtig en betrekkelijk duur. Breng de notaris tijdig op de hoogte van Uw bedoeling.

Teams van controleurs zullen met steekproeven transacties bij notarissen tegen het licht houden, aldus de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie KNB. Daarom is een huwelijkskontrakt in dat geval zeer aan te raden. Met behulp van deze column van notaris Niels van de Griend kunt u zich alvast voorbereiden. Een voorbeeld maakt duidelijk wat precies zo nadelig is aan zo'n contract. Via deze module kunt u heel simpel de notaristarieven van alle notaris kantoren in uw regio vergelijken.

Vanaf volgend jaar zullen notarissen elkaar gaan controleren op vermoedens van witwassen en andere illegale praktijken. Je wilt je kinderen goed verzorgd achterlaten maar je partner ook. Hoe voorkom je dat je ex je hele vermogen erft? Met een zogenaamde tweetrapsmaking. Deel 3 en slot van onze mini-serie over samenwonen gaat door op het successierecht. Ten slotte bestaat er ook een huwelijksbeletsel in geval van adoptie. Een stiefouder heeft niets te zeggen maar moet wel betalen.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.