Een blondje loopt een bank in Amsterdam Centrum binnen en vraagt om eenlening.

Lening Afsluiten
eenlening.MisterMoney zet de meest voorkomende soorten leningen voor je op een rijtje. Doorlopend geld achter de hand tegen een lage rente. Sinds de invoering van de euro zijn er nog nooit zoveel leningen afgesloten als nu. Langere looptijden zijn in bepaalde situaties ook mogelijk bijvoorbeeld bij een verbouwing. Geef te dure leningen de rode kaart!Het is een ideale lening als u op reis gaat, gaat trouwen of nieuw meubilair gaat kopen. De maandbedragen worden automatisch van uw betaalrekening afgeschreven. Waar moet u op letten voordat u een lening af gaat sluiten? Een paar handige tips kunnen er voor zorgen dat u honderden euro's bespaart. Vlaams woningfonds voor grote gezinnen helpt met hypothecaire leningen.

De kans is groot dat deze gefinancierd is via autolening. Obligaties die de bezitter de mogelijkheid bieden om een bepaald aantal jaren de looptijd vrijwillig te verlengen. Koopsubsidie is een maandelijkse tegemoetkoming in de hypotheeklasten. In deze special gaan wij in op diverse zaken rondom de creditcard.

Dan weet u zeker dat u het af te dragen maandbedrag kunt missen. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. In deze nieuwsbrief staan diverse nuttige tips op financieel gebied. Veel mensen doen het, maar niet iedereen weet wat de mogelijkheden zijn. Over een doorlopend krediet kun je continu beschikken. In het termijnbedrag wordt zowel de aflossing als de vaste rente berekend. Komt u ook per maand geld tekort?Doorlopend geld achter de hand tegen een lage rente. Het bedrag wordt automatisch van uw betaalrekening afgeschreven.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.