Een goed krediet is bij uitstek een kwestie van maatwerk.

Woz Krediet
maatwerk.Het Rentekrediet is een product dat erg veel op een Doorlopend Krediet lijkt. Aan het eind van het jaar ontvangt u bij de meeste banken ook een jaaroverzicht van de betaalde rente. In het eerste geval is de rente niet aftrekbaar; wel verlaagt de schuld van een consumptief krediet het vermogen in box 3 en daarmee de belasting die de cliŽnt in deze box betaalt.

Een taxatierapport is niet nodig, een gemeentelijke opgave van de WOZ-waarde is voldoende. Ik vermoed wel dat dit bij de poster nog niet het geval is. Een goed krediet is bij uitstek een kwestie van maatwerk. De looptijd is variabel, omdat die onder meer afhangt van de rentestand en het opgenomen bedrag. Een Spaarkrediet is een doorlopend krediet, gekoppeld aan een spaarverzekering. Daarna bepaalt u zelf wanneer, hoeveel en waarvoor u uw financiele ruimte gebruikt. Stel, u heeft financiŽle ruimte nodig maar ziet op tegen de extra kosten die verhoging van de bestaande hypotheek met zich meebrengt. Er bestaan meerdere leenvormen, waarvan wellicht niet iedere leenvorm voldoet aan uw wensen.

Let op! Ga niet alleen af op lage rentes die beloofd worden in allerlei reclamespotjes op radio en tv. Kent u dat? Uw woning is nodig aan verbetering toe. Bereken snel en eenvoudig hoeveel geld u maximaal kunt lenen. Goed voor de waarde van het huis en voor uw eigen woonplezier. Extra aflossen kan onbeperkt en zonder extra kosten. Een Persoonlijke Lening is een vorm van achteraf sparen, u legt namelijk elke maand een vast bedrag opzij, alleen kunt u nu meteen genieten van uw investering.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.