Een hypotheekrente die niet voor verrassingen zorgt.

Actuele Rente
hypotheekrenteDe rente bepaalt voor veel mensen de hypotheekkeuze. Iedereen met eigen woning en hypotheek wil lage maandlasten. Maar heeft u erover nagedacht wanneer de rente plotseling stijgt. Voor jonge mensen of starters is het lastig om een huis te kopen. Door de beperking van de renteaftrek heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen.

Alle hypotheekrente tarieven van alle geldverstrekkers banken en verzekeraars in Nederland voor een hypotheek lening. Hoeveel kan ik besparen?Bereken de mogelijke besparing op uw huidige leningen. Maar als de hypotheekrente stijgt, zult u relatief weinig betalen. Een hypotheek welke aansluit op uw wensen, qua risico en maandlasten. Wat de hypotheekrente op de lange termijn doet is moeilijk te voorspellen.

De rente over de hypotheek die u aangaat voor het financieren van aankoop, verbetering of onderhoud van de eerste eigen woning kunt u gedurende maximaal 30 jaar aftrekken van de belasting. Hoeveel kan ik lenen?Bereken uw maximaal verantwoord leenbedrag op basis van uw salaris. En begrijpelijk, immers de rente bepaalt voor een groot deel het bedrag dat u iedere maand betaalt.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.