Een onderdeel van deze kosten is de boeterente dat meestal van toepassing is.

Huidige Rente
boeterenteWanneer de variabele hypotheekrente van Bank of Scotland wijzigt, verandert ook uw maandlast. Het is gebruikelijk dat de notaris dit bij ons aanvraagt. Hoeveel kan ik lenen?Bereken uw maximaal verantwoord leenbedrag op basis van uw salaris. Bij elke omzetting worden op uw totale lening de dan geldende voorwaarden van toepassing.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.