Eerst moet het kapitalisme net zo extreem worden als het communisme.

Wat Is Rente
kapitalismeIs je huisnummer een volkomen derde macht? De man spreekt de waarheid. Op een dag vertrekt Maria de school vijf minuten later, omdat ze nog met de meester moet spreken. In feite is de maatschappij aan alle leden van het geslacht, mits zij werken, een loon schuldig dat hen in staat stelt een leven te leiden dat niet als minder rijk dan dat van de wilden kan worden beoordeeld. Soms moet je saneren om een bedrijf uberhaupt in stand te kunnen houden, bij verreweg de meeste deelnemingen worden er netto banen gecreeerd. De gevangene mag de lamp aandoen, uitdoen of laten zoals ze is, dan gaat de gevangene terug naar zijn cel. Ridders spreken altijd de waarheid en schurken liegen altijd. Het menselijk geslacht is op deze aarde geplaatst om te leven en zich te ontwikkelen. Het is een beperking van het gebruik van de geschenken die de Schepper aan de mensen voor hun behoeften gegeven heeft. De activiteiten van de fondsen die het meest tegen de borst van mensen stuit zijn dan ook speculatieve zaken.

Huiseigenaren die hun hypotheek hebben afbetaald, profiteren vanaf dit belastingjaar van de afschaffing van het eigen woningforfait. Olie, aardgas, ijzer, koper en tientallen andere grondstoffen zijn inderdaad zeer fors in prijs gestegen. Manuel het ook die vrystelling op boedelbelasting van R1,5 miljoen tot R2,5 miljoen verhoog in reaksie op die stewige styging in huispryse die laaste aantal jare. Karel kocht een grote pizza voor hemzelf en voor de vier andere leden van de band.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.