Er werd toen een betalingsregeling met schuldeisers getroffen.

Schuldeisers
betalingsregelingBart Drechsel stapte begin deze week op wegens een conflict met De Vlieger. Op de griffie van de rechtbank rust voortaan een dossier over de in moeilijkheden verkerende kooplieden of rechtspersonen. WachtenDe meeste gedupeerden wachten al ruim een jaar op hun geld. De gegevens zijn niet publiek toegankelijk maar de procureur en de betrokken koopman kunnen er steeds kennis van krijgen. Iedere schuldeiser krijgt iets, maar sommige meer dan anderen. Bij beslag is zeker sprake van aflossing van schulden. Wel is de ontbinding van de overeenkomst ingevolge wanprestatie van de schuldenaar mogelijk.

Ingeval de opschorting van betaling niet tot een goed einde kan worden gebracht, kan de rechtbank de commissaris gelasten een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op de ontbinding van de onderneming. Weet u de hoogte of maandelijkse betaling niet precies, vraag dan om die gegevens. Alternatief is volgens hem om de regels in alle EU-landen meer op elkaar af te stemmen. Cappellen, alle bynnen der selver onser stat van Bruessel. Deze wetgeving, die van toepassing is op de kooplieden, heeft tot doel tijdig op te treden en voldoende soepele oplossingen voorop te stellen. Zij hebben nog steeds tienduizenden euro's tegoed voor hun medewerking aan de film. Betalingsproblemen ontstaan meestal niet van de ene dag op de andere. Verder moet Fu Works, van producent San Fu Maltha, nog rekeningen betalen aan verschillende ondernemers in Den Haag, een hoveniersbedrijf en hotels in Delft en Dordrecht.

Jansvan der Goten, procureur postulerende in onsen voirs. Heyst, in synen tyt oickprocureur postulerende in den voirs. Air Exel schermt dinsdagavond echter met een akkoord en nieuwe financiers. De meeste gedupeerden wachten al ruim een jaar op hun geld.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.