Er zijn vijf Raden voor Rechtsbijstand in Nederland.

Deurwaarder Den Haag
RechtsbijstandDe buurt rond Catsheuvel kan best een aantal starters opvangen, lijkt mij. Vaak zijn advocaten gespecialiseerd in een bepaald soort zaken. En uw inbreng heb ik nodig om mijn taak goed uit te kunnen voeren.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.