Gericht op leningen waarvan het geld aan het eigen huis besteed wordt.

Lening Zakelijk
leningenKrijg gedegen advies over je hypotheek, geldlening of een autolening. De huurder is geen economisch en geen juridisch eigenaar. Een voordelige lening klinkt vaak veel aantrekkelijker dan het in werkelijkheid is Als ugeen risico wilt lopen om uiteindelijk met torenhoge lasten te blijven zitten, kiest uliever voor een betrouwbare geldverstrekker.

Die periode kunt u overbruggen met een lening of krediet. Alles over geld lenen? Kieskrediet weet het voor U. Net als bij de persoonlijke lening is Privé-Lease een vorm waarbij u in één keer eenbedrag krijgt dat u direct besteedt voor één bepaalde uitgave.

Intermediair voor persoonlijke leningen, autofinanciering, doorlopend krediet en rentekrediet. De huurder heeft geen verplichting het goed te kopen. Soms is een bedrijfslening nodig voor investeringen in de nabije toekomst. De inkomsten van uw vereniging of stichting mogen niet afhankelijk zijn van subsidies of sponsoring. Vereniging van instellingen die actief zijn op het gebied van financiële hulpverlening in de vorm van kredieten, schuldregeling en budgetbeheer. Een koopoptie is een mogelijkheid voor lessee om het goed te kopen tegen de aangegeven prijs.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.