Het fonds draagt in principe alleen bij als co-financier.

Co Financiering
co-financier.Het fonds draagt in principe alleen bij als co-financier. De aanvrager dient bij zijn aanvraag aan te geven hoe het beheer en onderhoud van de eventuele investering bekostigd zal worden.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.