Het team van Bureau Lampaert staat u met raad en daad bij.

Incasso Bureau
LampaertHet team van Bureau Lampaert staat u met raad en daad bij. Door deze garantie kunt u er zeker van zijn dat er ons alles aan gelegen is om uw dubieuze debiteuren op een snelle en efficiŽnte werkwijze tot betaling aan te zetten. Net als U stellen wij namelijk ook prijs op de goede naam die wij hebben opgebouwd.

Naar onze mening is dat het omlaag brengen van de schuld die Uw klanten bij U hebben, om uiteindelijk te komen tot een zo optimaal mogelijke situatie. Zo worden mogelijke misverstanden in de beginfase uitgesloten. Het beleid is resultaatgericht met een snelle communicatie. Daarbij wordt vooruitstrevend gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van automatisering en internet, maar zal de menselijke factor altijd de beslissende rol blijven spelen. Snelheid, doortastendheid, know-how ťn gezond verstand zijn de sleutelwoorden bij de behandeling van uw dossiers. Als wij uw vordering niet binnenkrijgen, betaalt u ook niets. Om dit te bereiken zal elke situatie apart moeten worden bekeken, geen bedrijf is immers gelijk.

Neem daarom een wijs besluit en kijk vandaag nog uw boekhouding door, om te zien welke facturen in aanmerking komen voor een opdracht.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.