Het verloop van de lening staat dan ook geheel vast.

Persoonlijk Lening
verloopDe lening biedt weinig flexibiliteit en dwingt discipline af. De maandbedragen worden automatisch van uw betaalrekening afgeschreven. Het verloop van de lening staat dan ook geheel vast. In het termijnbedrag wordt zowel de aflossing als de vaste rente berekend. De praktijk heeft uitgewezen dat het oversluiten van bestaande leningen vaak een veel lagere maandlast tot gevolg heeft. In deze special gaan wij in op diverse zaken rondom de creditcard.

Bij deze leningvorm krijgt een klant in een keer de beschikking over het geleende bedrag. De rente wordt vastgesteld aan de hand van een vast rentepercentage. Heeft u al een lening? Bespaar dan door nu over te sluiten. In de volgende voorbeelden ziet u hoeveel iemand in bepaalde omstandigheden kan lenen. Het resterende bedrag is het bedrag dat u maximaal kunt besteden aan maandlasten van uw lening. Dat is prettig, want daardoor weet u vooraf precies waar u aan toe bent. Voor een lening bij de Postbank mag u beide inkomens optellen; in dit voorbeeld dus 2. Vooraf wordt vastgesteld wat er per maand betaald dient te worden aan de lening.

Bij het afsluiten van uw lening wordt tegelijk de rente vastgelegd voor de hele periode, ongeacht eventuele toekomstige rentestijgingen. Wilt u het gebruiken voor uw huis, dan is de rente in bepaalde gevallen zelfs aftrekbaar van de belasting. Deze maandbedragen worden automatisch van uw betaalrekening afgeschreven. Uw aanvraag wordt, nadat u uw gegevens heeft ingevuld, direct in behandeling genomen. Kent u dat? Uw woning is nodig aan verbetering toe. Wil je alles weten over het BKR? Lees dan de special over het BKR. De looptijd en rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd, en kunnen gedurende de looptijd niet worden gewijzigd. Een goed krediet is bij uitstek een kwestie van maatwerk. Een doorlopend krediet is een zeer flexibele, maar onzekere vorm van lenen.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.