Hier staat aangegeven wat de koerswaarde van een aandeel op dit moment is.

Waarde Aandelen
koerswaardeDe naam van het aandeel dat je wilt verkopen in dit geval, de VS. Gedurende de gehele looptijd kunnen zowel de koper als de verkoper van een optie Amerikaanse stijl hun positie sluiten door het doen van een tegengestelde transactie koop tegen verkoop en verkoop tegenover koop. Als je favoriet in de rust met 2-0 voorstaat, kan je bijkopen. De omzet van het totaal aantal transacties is zichtbaar en de data van de hoogste en laagste koopprijs zijn aangegeven. De analyse in deze publicatie vormt echter niet noodzakelijk de basis voor de opbouw van onze portefeuilles. Voor elke nieuwe speler die mee gaat spelen naar aanleiding van jouw uitnodiging, ontvang je 1 credit.

Ze geven een gemiddelde koersweergave, vanaf de start van het spel. Door het aan een aandeel verbonden stemrecht kan een aandeelhouder en zekere mate van invloed uitoefenen tijdens de verplichte Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hier kan je de maximum prijs aangeven waarvoor je het aandeel wilt kopen.

Dit betekent dat het spel nog bezig is met het uitvoeren van de opdracht. Een opmerkelijke maar onhoudbare erfenis van de internetbubble.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.