In een eerlijke economie heeft een bank 1 miljard uit te lenen.

1000 Euro Lenen

eerlijke Heeft u al een lening? Bespaar dan door nu over te sluiten. Wat overblijft, hoe onwaarschijnlijk ook, is waarschijnlijk de waarheid. Maak geen ruzie met mensen die niet willen luisteren. Zorg dat je ergens een schouder hebt om op uit te huilen, want het gaat niet in je koude kleren zitten.

Het lijkt allemaal zo groot, en jij zo klein en machteloos.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.