In feite dus rechtstreeks van schuldenaar naar schuldeiser.

Schulden Oplossen
rechtstreeksKunt u bezuinigen op energie, is de auto echt nodig en dergelijke. Je kunt bellen of mailen voor advies of om een afspraak te maken. Onze stichting helpt alle Nederlands ingezetenen die bij ons aankloppen.

Hierdoor voldoet de stichting aan de "Wet op het Consumenten Krediet". De schuldeisers kunnen het restant van de vordering echter niet meer innen. In sommige gevallen is een saneringskrediet mogelijk. Daarna wordt het dossier nogmaals gecontroleerd op haalbaarheid. Kortom, wacht niet tot het echt te laat is, hoe eerder hoe beter. Kunt u een van deze oplossingen toepassen, dan is uw probleem wellicht opgelost. Een tweede hypotheek is een goedkope manier om dure leningen af te betalen. Economische Controledienst succesvol werd opgerold.

Is dat niet mogelijk, dan zult u dit uw schuldeisers moeten aantonen. De maandlasten van een lening zijn op verschillende manieren te verlagen. Schuldeisers krijgen na aanvaarding van het akkoord een hogere aflossing. Wij begeleiden u bij een snelle aanmelding voor een schuldbemiddeling. Via de genoemde bankrekening worden de maandelijkse betalingen aan alle crediteuren volgens afspraak voldaan.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.