In het kleine Nederland wordt onder meer olie uit koolzaad .

Kleine Lening
NederlandOverigens is het altijd verstandig om kleine kredieten af te lossen indien mogelijk. In deze special gaan wij in op diverse zaken rondom de creditcard. Heeft u al een lening? Bespaar dan door nu over te sluiten. Dat kan er toe leiden dat de vrouwen aan de ene kant onder druk staan van hun eigen man en aan de andere kant de druk ervaren van de bankmedewerkers. In het kleine Nederland wordt onder meer olie uit koolzaad .

In de strijd tegen klimaatverandering worden alternatieve brandstoffen belangrijker. Gedreven speelde prinses Máxima dit jaar haar rol als adviseur van het VN-jaar van het Microkrediet. De rente van Grameen Bank is nauwelijks lager dan die van woekeraars. Arnob Chakrabarty, geboren in Bangladesh, is journalist bij de Nederlandse Moslim Omroep.

Wil je alles weten over het BKR? Lees dan de special over het BKR. De Nobelprijswinnaar voor de Vrede verlicht met zijn systeem van het microkrediet het lot van de armen bepaald niet.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.