Indien u een achterstand heeft in de betaling van uw lening wordt u op een lijst genoteerd bij de Nationale bank van Belgie.

Lening Belgie
achterstandBij foute of onvolledige invoer wordt u bericht met de juiste instructies. Wij houden u op de hoogte over het verdere verloop van uw leen-aanvraag. Betaal je niet elke maand trouw een gedeelte van het geleende bedrag terug plus intresten, dan verkoopt de bank je pand en recupereert ze het geleende bedrag. Kredieteam is het nationale netwerk van kredietmakelaars. Een kredietmakelaar moet erkend zijn door het Ministerie van Economische Zaken. Belangen, onafhankelijk weekblad voor de actieve belegger. Hoge rentevoet voor uw spaargelden en een maximale vrijheid om uw betalingen via Net Banking te beheren. De service die wij u bieden is totaal kosteloos en elke aanvraag wordt in alle discretie behandeld.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.