Inmiddels maakt Direktbank deel uit van het Fortis concern.

Direktbank Hypotheek
DirektbankWanneer u snel een kapitaal op wilt bouwen of een schuld wenst af te lossen, is een lineaire hypotheek interessant. Deze rentepercentages hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan deze rentepercentages geen rechten ontleend worden. Tijdens de looptijd van de lineaire hypotheek lost u maandelijks een vast bedrag af.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.