Intake is nodig om de behoefte aan doeltreffende voorzieningen te realiseren.

Integrale Intake
doeltreffendeIntake is nodig om de behoefte aan doeltreffende voorzieningen te realiseren. DeelnemersDe volgende partijen hebben een overeenkomst getekend. DoelstellingHet actiepunt onderwijs kan zich richten op verschillende doelen ten behoeve van potentiŽle studenten. Samen met de Duitse buurgemeente Herzogenrath vormt Kerkrade Eurode, een formele publiekrechtelijke samenwerkingsvorm. Het vastleggen van afspraken over voorzieningen vindt zo mogelijk plaats in de vorm van een Ďgroeicontractí.

DoelstellingHet actiepunt voorlichting kan zich richten op verschillende doelen ten behoeve van potentiŽle studenten. Studenten met een functiebeperking hebben recht op de aanpassing die de belemmering van welke aard dan ook kan wegnemen en die de zelfstandigheid en volwaardige participatie en integratie van de student met een handicap bevordert. NoodzaakAlle studenten in het hoger onderwijs hebben recht op gelijke kansen en kunnen aanspraak maken op alle voorzieningen in het hoger onderwijs die volgens de wet ten behoeve van studenten geboden moeten worden.

De leidinggevende stimuleert het hebben van begrip voor studenten met een functiebeperking. Ook is hier het plan van aanpak Bedrijvenloket Nijmegen te vinden. Noodzaak Alle studenten in het hoger onderwijs hebben recht op gelijke kansen en kunnen aanspraak maken op alle voorzieningen in het hoger onderwijs die volgens de wet ten behoeve van studenten geboden moeten worden.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.