Je hebt voor je schulden aangeklopt bij een gemeentelijke kredietinstantie.

Jongeren Schulden
kredietinstantie.Van de jongeren die nog bij hun ouders wonen heeft één op de drie een schuld van gemiddeld 750 euro. Je wordt na vijf seconden automatisch doorgeschakeld naar dit tabblad. Jongerenloket van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met informatie en tips over het oplossen van schuldproblemen. Op 11 december zijn er manifestaties in Den Haag en in het noorden. Als beide ouders werken zijn de jongeren het beste af.

Werkende jongeren hebben gemiddeld 1355 gulden per maand te besteden. Ze hebben gemiddeld honderdvijftien euro per maand te besteden. Diegenen met schulden hebben gemiddeld 3100 gulden aan schuld openstaan. Vraag een vriend of vriendin mee te denken met het maken van dit plan. Ga praten met je schuldenaren en vertel ze hoe je het wilt gaan oplossen. Drie procent heeft een schuld bij een winkel of postorderbedrijf. Een deel van de groep werkende jongeren heeft geen grip op zijn financiën.

Verder moet je natuurlijk op een rijtje zetten bij wie je schulden hebt. Binnenkort een voorbeeld van een betalingsvoorstel. De hoogte van de schulden loopt met de leeftijd op, van 500 tot meer dan 10. Bij ouders en vrienden worden kleine bedragen geleend. Zeventig procent van jongeren zegt wel eens, of vaak geld tekort te komen.

Maak een afspraak met de instanties waar je schulden hebt en maak een voorstel voor een betalingsregeling. Dit jaar werd er minder gewerkt dan twee jaar geleden. Je hebt voor je schulden aangeklopt bij een gemeentelijke kredietinstantie. Maak zo een plan hoe je ervoor kan zorgen dat je veel minder uitgeeft dan je krijgt. Misschien heb je zelf ook schulden en wil je daar vanaf. Vijf procent heeft een schuld voor de koop van een mobiele telefoon.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.