Kijk voor het actuele rentepercentage en het prospectus op postbank.

Lenen Voor Studenten
rentepercentageSteeds vaker blijkt, dat jongeren meer geld uit geven, dan dat ze hebben. Heeft u al een lening? Bespaar dan door nu over te sluiten. Bij de berekening zijn de leningen in de vorm van een prestatiebeurs niet meegeteld.

Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. Een tijdje werken in het buitenland kan, net als een buitenlandse studie, heel waardevol zijn. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.