Lassche Advocaten sponsort ook de Oldenzaalse Haringparty.

Advocaten Collectief
Haringparty.Diana Simons is als advocaat verbonden aan een advocatenkantoor in Amsterdam. Wij sturen dan een referentieadres op van uw organisatie. Zij is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam. Onze verschillende afdelingen verzorgen totaal per jaar zo'n 500 projecten, grotendeels sportieve arrangementen. Lassche Advocaten sponsort ook de Oldenzaalse Haringparty. Geef door wat u probeerde te doen toen u deze fout kreeg. Schaapdesign heeft met trots het nieuwe logo van de Hague Academy for International Law gepresenteerd.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.