Leuven heeft zijn Dexia-aandelen niet verkocht, in tegenstelling tot wat was gepland.

Aandelen Electrabel
Dexia-aandelenDe raadsleden stemmen ermee in om deze twee punten bij hoogdringendheid te behandelen. In de loop van de nacht ging de 53-jarige dader door het lint. Place as many blank cells before the 1st day of the month as necessary. Over een week moeten de nieuwe belastingaangiften binnen zijn. Jef Van linden belooft een addendum met deze gegevens. Kontichse gemeentebestuur geeft niet het beste voorbeeld. Mobiliteitsdienst om op de gemeente zelf een plan uit te tekenen. Door deze aflossing zullen dan ook de dividenden m. Een stijging van de groei van het dividend toont aan dat de onderneming de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

Years evenly divisible by four are normally leap years, except for. Rechts vindt u de verschillende persmededelingen, heet van de naald. Ze worden sindsdien geplunderd en er hebben al krakers in verbleven. Het raadslid wordt er niet graag iedere keer aan herinnerd dat hij alleen de horeca van de Oude Markt zou vertegenwoordigen. Minister Kris Peeters is nochtans van plan deze af te schaffen. Een tweede bijkomend dossier handelt over het bevel tot onverwijld vertrek uit het woonwagenpark van de stad in de Dijledreef.

Raadslid Luc Ponsaerts VLD repliceert dat men zijn opmerking over Marktrock niet moet interpreteren als een bede om subsidies te krijgen. Euro met de bedoeling het enkele maanden nadien af te breken. De groep zal het bod heropenen, verklaarde Suez vanavond. Met dank aan de stadsontvanger en de stadsdiensten die hieraan meegeholpen hebben. Zodra de rechter een uitspraak heeft gedaan kan het stadsbestuur overgaan tot herstelling. Meylweg als bijgevoegd punt op de agenda geplaatst heeft.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.