Met het Levensloop Rente Plan kiest u voor zekerheid.

Levensloop Rente
LevensloopDe levensloopregeling is heel flexibel, u bepaalt namelijk zelf voor welke vorm van verlof u spaart. Waarbij geldt dat er nooit meer dan 210 procent van het jaarsalaris op de rekening mag staan. UruzganLees alles over de missie naar Afghanistan, over de gevaren en de politieke besluitvorming. Test uw kennis! Zeven vragen over het nieuws van de afgelopen dagen. Over de inleg betaalt u dus geen belasting, over de uitkering wel. Maar meer dan dik 600 euro valt op deze manier niet bij de fiscus weg te houden.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.