Misschien heb je zelf ook schulden en wil je daar vanaf.

Jongeren Schulden
MisschienJongens en meisjes geven hier ongeveer evenveel aan uit. Zij werken voornamelijk in de bouw, meisjes in de detailhandel. En wat als je er echt niet meer uitkomt? Dan kun je hulp vragen bij de gemeente.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.