Na de faillietverklaring gaat de zogenaamde bewaarfase in.

Failliet Gaan
faillietverklaringDe Belastingdienst gaat te ver door wanbetalers van de weg te halen. Sojuznefte Export haar olie zo goed als nergens kwijt. Daarbij dient hij toe te zien op de belangen van de schuldeisers. Een faillissement kan enkele maanden duren maar soms sleept de zaak jarenlang. In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf. Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte preferente vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. De mededeling aan een bedrijf dat het faillissement is aangevraagd, wil nog wel eens tot vliegensvlugge betaling leiden.

En lees alles over wat komt kijken bij het starten van een bedrijf. De curator maakt een lijst van uw bezittingen en schulden. Heeft u een nieuwstip of een mooie nieuwsfoto? Mail RTLNieuws. Indien de concurrenten geheel zijn voldaan, gaat het restant naar de eventuele achtergestelde schuldeisers.

Gezinnen raken ontwricht door de aanhoudende en vaak grote onzekerheden. Het artikel dat u opvraagt kan enkel door abonnees of houders van een dagkaart bekeken worden. Een tijdlang gaat het goed, maar dan stopt de betaling. Korthals- Altes treedt op als advokaat van Slavenburg. Van ondernemingsplan, rechtsvorm en de valkuilen die u kunt tegenkomen.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.