Net als bij een woninghypotheek, hanteren bij een Frankrijkhypotheek niet alle maatschappijen dezelfde voorwaarden.

Frankrijk Hypotheek
FrankrijkhypotheekInter-France verzorgt het opstellen van alle aktes door een Nederlandse notaris, die U tevens zal adviseren over alle hypothecaire, fiscale en erfrechtelijke aspekten van Uw aankoop. Ronald Claes Real Estate Finance staat u graag bij het nemen van de juiste beslissing. Onze adviseurs zullen u daar graag verder over informeren. KeuzeKortom, keuze voor een Nederlandse of Franse bank is afhankelijk van diverse factoren.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.