Onafhankelijk adviescentrum voor een schuldenvrij leven.

Schulden Oplossen
OnafhankelijkBij het Zorgloket Rheden Rozendaal kunnen ze je helpen en adviseren bij schulden. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. De wet stelt dat de schuldenaar hierbij het voortouw moet nemen.

Maar ook voor de schuldenaar is een minnelijk akkoord aantrekkelijker. Wij trachten de richting, neergelegd in de wet, zo goed mogelijk te volgen. De Stichting Schulden Vrij Leven werkt "om niet", dus zonder directe kosten in rekening te brengen. Als gezegd verwelkomen wij van een ieder financiŽle steun. Onafhankelijk adviescentrum voor een schuldenvrij leven. Wij maken afspraken met crediteuren waarin wij met deze laatste groep zeker meedenken. In feite dus rechtstreeks van schuldenaar naar schuldeiser.

De overheid laat de mensen met schulden mooi zitten. Allereerst moet u al de posten op de begroting nog eens langslopen. Bij het Budget en Advies Centrum Arnhem kun je hulp krijgen bij het af lossen van je schulden. Schuldeisers zijn niet verplicht aan zo'n voorstel mee te werken. Wanneer mogelijk lijkt†langs minnelijke weg de schuldenlast op te†lossen of beduidend te verminderen dan starten wij de verdere procedure op. CliŽnt dient alle afspraken welke wij met crediteuren maken na te komen. Melkerts armoedenota, 'huishoudens met problematische schulden'. Om een pdf-bestand te openen, heeft u Acrobat Reader nodig.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.