Ons kantoor is gespecialiseerd in de behandeling van letselschadezaken.

Letselschade Advocaten
letselschadezaken.Ieder informatie is welkom om mij te helpen een keus te maken. Ik weet niet hoe ernstig uw zaak is, maar het zijn allen kantoren die al langer bestaan. Wat u bedoeld met die beŽdiging slaat op een procureur. Uw eigen advocaat kan ook de procureur zijn, maar vaak moet u daarvoor bij iemand anders zijn. Een slachtoffer komt voor een uitkering in aanmerking als sprake is van een geweldsmisdrijf dat opzettelijk is gepleegd in Nederland, waarbij sprake is van ernstig letsel en het slachtoffer geen eigen schuld heeft.

Naar ik begrijp gaat het om de schadevergoeding in verband met mogelijk foutief medisch handelen. Het is daarom belangrijk dat wij beschikken over een zeer ervaren medisch adviseur. Aansprakelijkheid werd erkend en ik kreeg een aanmerkelijke financiŽle compensatie. Met andere woorden, als ze geen resultaat behalen, krijgen ze niet betaald. Zonodig adviseren wij de zaak voor te leggen aan de bevoegde rechter en wij zullen dan de procedure voeren. Je zit dan vaak wel vast aan juristen van deze verzekeraar. In uw eigen belang en ook in ons belang zorgen wij ervoor dat u geen kosten aangaat die u niet kunt overzien.

Het wordt moeilijker om bewijzen boven tafel te krijgen. Je kunt dus maar beter van begin af aan steun krijgen. Hier mochten dus geen stukken van mij bij, terwijl Claimpoint eerder mailde dat dit wel het geval zou zijn. Overigens vermeldde ik nog niet zo lang geleden, dat ik een claim had lopen die behandeld werd op basis no cure no pay. Zet wordt uitgegeven door de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie ANGO. Men spreekt dan van "gefinancierde rechtsbijstand". Naar ik op dit forum las, weten zij flinke bedragen uitgekeerd te krijgen. Gelukkig kan in Nederland iedereen een advocaat nemen.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.