Op het aanslagbiljet van de gemeente ziet u of u kwijtschelding hebt gekregen.

Kwijtschelding
kwijtscheldingDe aanvrager moet een inkomen hebben op of vlak boven het bijstandsniveau om voor kwijtschelding of vermindering in aanmerking te komen. Er wordt hard gewerkt in het centrum van Almere Haven. Stukken waarmee de juistheid van de financiŽle gegevens kan worden aangetoond, zoals bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift. Als leidraad geldt de voor uw situtatie van toepassing zijnde bijstandsnorm. Er blijft een zogenaamde natuurlijke verbintenis over. Meestal is de reden hiervan dat het met deze rechtspersoon financieel zo slecht gaat, dat het bijna zeker is dat deze toch niet zal betalen. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd. Dat laatste wordt berekend op basis van uw inkomen inclusief pensioen, vakantiegeld etc.

Het verschil tussen uw netto-inkomsten en de bovengenoemde bedragen is de betaalcapaciteit. Om een pdf-bestand te openen, heeft u Acrobat Reader nodig. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.