Prima, niks mis mee, maar de mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren moeten wel geholpen worden.

Schuldensituatie
schuldensituatiePrima, niks mis mee, maar de mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren moeten wel geholpen worden. Op dit moment wordt de helft van het geld voor de bijzondere bijstand niet uitgegeven. De minister had voorgesteld om deel 4 pas volgend jaar te maken en te behandelen.

Veel gemeentes scholden in het verleden deze belasting kwijt voor mensen met een laag inkomen. Zo heeft Baarn een collectieve verzekering afgesloten en iedereen met een laag inkomen opgeroepen zich hierbij aan te sluiten. Maar zonder budgetbegeleiding kunnen mensen meestal niet uit de problemen blijven. Op 8 mei heeft een tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Ten slotte kan de gemeente de collectieve verzekering openstellen voor iedereen die onder een bepaalde inkomensgrens valt. Wilt u als gemeente ook worden vermeld of gegevens aangepast zien? Mail ons dan. Het bestand dat u probeerde te downloaden kon niet gevonden worden.

Dit is heel verschillend per gemeente en veel gemeenten bezuinigen de laatste jaren vooral op de budgetbegeleiding. In december, net voor het kerstreces kregen we van Zalm een brief die voor mij op dat moment nog wat onduidelijk was. Dit geld is na de afschaffing natuurlijk beschikbaar.

De uiteindelijke handtekening zet de klant zelf op basis van een integer, deskundig en betrouwbaar advies. De Slowaakse regering deed inspanningen om de situatie in de industrie te verbeteren. Het is aan de gemeente te beslissen wat ze ermee doen. FinanciŽn, als het commerciŽle exportkredieten betreft. Ga na in hoeverre er geld beschikbaar is voor schuldsanering en budgetbegeleiding en vergelijk dat ook met omliggende gemeenten. En over de delen 1, 2 en 3 in zijn geheel te stemmen. Over deze brief hebben we vorige maand een debat gehad in de Tweede Kamer en voordat het zover was had ik natuurlijk alle vertegenwoordigers uit de sector alweer gesproken waarin zij aangaven waar ze het allemaal niet mee eens waren.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.