Probeer tijdens het doen van de aangifte zo volledig mogelijk te zijn.

Aangifte
aangifteHet betreft het verhoor van een van de sleutelfiguren in de Piranha-zaak, de echtgenote van kroongetuige Lahbib B. Hij was in Rio voor een signeersessie van het nieuwe Guinness Book of Records. Als u later nog iets te binnen schiet wat u niet heeft verteld meldt dat dan alsnog bij de politie. De leden beschikten in elk geval over een revolver, een uzi en een zwaar kaliber machinepistool. De beschuldigende getuigenissen van het echtpaar vormen een belangrijk deel van het bewijs van het Openbaar Ministerie OM tegen het vermeende terroristische netwerk van Samir A.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.