Regelmatig ziekteverzuim is op zich geen reden voor ontslag.

Ontslag Faillissement
ziekteverzuimEen werknemer die verwijtbaar werkloos is, heeft geen recht op een WW-uitkering. De werkgever is failliet en er is nog recht op loon. Een proeftijd geldt niet automatisch, maar moet schriftelijk overeengekomen worden. Wel moet hij daarbij een opzegtermijn in acht nemen. Hetzelfde geldt voor een dienstverband met een rechtsvoorganger van het bedrijf. Bijvoorbeeld het weigeren van een redelijke opdracht tot overwerk.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.